Snabb leverans / Säkra betalningar / Enkla returer

Integritetspolicy

Goody Sweden AB följer alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna policy hjälper dig bl.a. att förstå vilken slags information Goody Sweden AB samlar in och hur denna används. Genom att godkänna policyn på Webbplatsen i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan.

Goody Sweden AB, Org nr: 559369-7336, Gottorpsgatan 49, 582 73 LINKÖPING, Sverige är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Personuppgifter

1. Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss eller som vi samlat in på Webbplatsen genom cookies i syfte att administrera dina köp och fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund såsom leverans av varor och kommunicerande av orderstatus. De personuppgifter som Goody Sweden AB behandlar är ditt namn, e-postadress, köp-, betal- och köphistorik, leveransadress, IP-adress, webbläsare, telefonnummer samt personnummer för dig som har enskild näringsverksamhet. 

Uppgifterna kan användas för identifikation, direktmarknadsföring, kundundersökningar, nyhetsbrev samt för statistikändamål.

Uppgifterna kan även användas för utskick per post, sms och e-post samt för marknadsföring och information via telefon, om du inte invänt mot detta. Du kan när som helst avbryta marknadsföring till dig som kund på något av följande sätt:

1. Kontakta vår kundservice via e-post på [email protected].

2. Avregistrera dig från fortsatta utskick direkt i exempelvis ett nyhetsbrev

2. Hur använder vi dina personuppgifter?

Uppgifterna kan vidare komma att användas för att analysera köpvanor i syfte att förse dig med relevant information och marknadsföring samt för att förbättra Webbplatsen, betalningslösningar och betalningsprocesser.

Vi använder Shopify som leverantör av vår kassa. Detta innebär att vi kan komma att dela dina personuppgifter såsom kontaktuppgifter och orderinformation med Shopify när kassan laddas, för att Shopify ska kunna hantera ditt köp. Dina personuppgifter som delas behandlas enligt Shopifys integritetspolicy

Uppgifterna kan komma att samköras eller delas med myndigheter eller våra samarbetspartners för t.ex. tryck och distribution, samt betalningsförmedlare och kreditföretag för betalning eller kreditupplysning. Goody Sweden AB iakttar alltid största försiktighet vid sådana tillfällen.

Om hela eller delar av Goody Sweden ABs verksamhet säljs eller integreras med annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, eventuell köpare och dennes rådgivare och lämnas vidare till verksamhetens nya ägare.

Goody Sweden AB använder Googles annonstjänster. Du kan se mer om Googles insamling, delning och användning av data här.

3. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit flera säkerhetsåtgärder: Vi har implementerat säkerhetsrutiner och tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter såsom certifieringsteknik för webbläsare. Vidare har vi vederbörliga brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till nätverket.

Goody Sweden AB använder sig även bl.a. av SSL (Secure Socket Layer) som är ett protokoll för säker överföring av data via Internet (eller andra nätverk). Du som kund behöver kontrollera att SSL inte är avstängt i inställningarna för webbläsaren. I syfte att förhindra obehörig åtkomst vid behandling av ditt betal- eller kreditkortsnummer används även envägskryptering.

4. Hur länge sparas mina personuppgifter?

Om du samtyckt till ett köp och att bli kund hos Goody Sweden AB sparas dina uppgifter tills vidare eller tills dess att du själv efterfrågar att avsluta kontot. Du kan när som helst avregistrera dig som kund. Dina uppgifter sparas också så länge det är nödvändigt utifrån krav i lag eller för att fullgöra Goody Sweden ABs eller dess samarbetsparters åtaganden gentemot dig, t.ex. för att uppfylla leverans- eller garantiåtaganden. Om du väljer att avsluta ditt konto så kan det ta upp till ca 30 dagar innan det träder i kraft.

Dina uppgifter sparas oavsett aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

5. Tillgång till, uppdatering och korrigering av dina personuppgifter

Du har, enligt gällande personuppgiftslagstiftning, rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig, oavsett hur dessa samlats in. Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska enligt gällande personuppgiftslagstiftning skickas in underskriven av dig per post till den adress som anges på webbplatsen. Den kan alltså inte skickas per e-post.

Goody Sweden AB vill säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Om någon av de uppgifter du lämnat till Goody Sweden AB förändras, t.ex. om du ändrar din e-postadress, namn eller betalningsuppgifter eller om du vill säga upp ditt användarkonto, vänligen lämna korrekta uppgifter till Goody genom att skicka ett e-postmeddelande till: [email protected]. Du har rätt att när som helst begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

Dina personuppgifter behandlas inte för ändamål som rör direkt marknadsföring om du motsätter dig sådan behandling.

6. Länkar

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser. Denna Integritetspolicy gäller enbart webbplatsen. När du länkas till annan webbplats bör du läsa den personuppgiftspolicy som gäller för den sidan. Notera att Goody inte tar ansvar för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.

7. Ändringar i Integritetspolicy

Goody Sweden AB förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna Integritetspolicy kommer att publiceras på webbplatsen.

8. Cookies

Vår webbplats goody.se använder så kallade cookies. En cookie, eller kaka på svenska, är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner. Cookies gör det även möjligt att ge dig riktade erbjudanden på andra webbplatser.

Fördelarna med cookies

Likt andra webbplatser som säljer varor använder Goody Sweden AB kakor för att göra det smidigt för dig som användare att handla. Med hjälp av kakor kan webbplatsen då hålla reda på vilka varor du har lagt i din varukorg. Kakor används till exempel också vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan du besökte oss senast. Vi använder några cookies som lagras under en tid och som sparar dina gjorda inställningar. I de cookies vi använder sparas inga personliga uppgifter om dig. Registrerar du dig som kund lagrar vi givetvis dina uppgifter med hög säkerhet i vår krypterade kunddatabas, skyddad från insyn.

Kan jag undvika cookies?

Om du inte vill tillåta cookies kan webbläsaren ställas in så att du automatiskt nekar cookies
eller automatiskt informeras om att en webbsida innehåller cookies. Du kan även välja att tillåta cookies från vissa webbplatser som du besöker men fortfarande neka cookies från andra. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Varukorgen och kassan fungerar inte vid nekande av cookies. Vår webbplats fungerar delvis även om du nekar cookies. Du kan fortfarande se alla produkter och läsa all information. Men om du väljer att inte tillåta cookies från vår webbplats kommer du inte att kunna lägga någon vara i kundvagnen eller göra en beställning. Du kan läsa mer om cookies på Post- och Telestyrelsens webbplats.


Delning av data till tredjepart

Dina personuppgifter kan komma att vidarebefordras till
Goody Sweden AB:s underleverantörer och samarbetspartners om det krävs för att
uppfylla begäran om efterfrågad tjänst. Där av kan dina personuppgifter komma
att överföras elektroniskt till server utanför Sverige och EES för att användas,
lagras eller behandlas där.

Personuppgifter kan även komma att lämnas ut om så krävs
för att följa lagar, förordningar eller myndighetsbeslut. Personlig information
kommer inte att föras vidare om inte Goody Sweden AB enligt lag eller vid hänsyn
till verksamheten. Till exempel vid extern förvaltning med mera.

Personuppgifter lagras endast så länge det bedöms
nödvändigt. Goody Sweden AB:s databaser delas med följande parter:

Amanda AI
En underleverantör som hanterar marknadsföring via Google och Meta.

Upsales
CRM-system som hanterar nyhetsbrev, webbsidebesök m.m.

Shopify
E-handelsplattform som hanterar beställningar och betalningar.

Fortnox
Affärssystem för bokföring, order och fakturering.

Google och dess olika verktyg
Verktyg för statistik och webbanalys.

Unifaun

Ett verktyg för att hantera logistik och fraktetiketter.

PostNord
Transportör som levererar beställningar till kund.

Microsoft

Hanterar olika program för e-post och olika analysverktyg.

Säkerhet
Dataöverföring via internet eller andra nätverk innebär alltid en risk och
total säkerhet kan aldrig garanteras. Goody Sweden AB vidtar ändamålsenliga
åtgärder för att säkerställa att personuppgifter alltid behandlas med säkerhet
och att obehöriga ej ska få tillgång.